שאולי בן ערב מונה למנכ"ל יקב הרי גליל

מנכ"ל חדש ליקב הרי גליל. כל הפרטים