מתכון למרק עוף לסעודה מפסקת לפני כיפור

לשבת, לחג – והכי הכי, במיוחד לסעודה מפסקת לפני צום כיפור. כפי שנהגו בעדות 'אשכנז' לאכול מרק צח עם עוף "מכובס"